Logo Logo Logo

pl
Menu
print print
facebook facebook
email email
pracowac-w-grupie_t_03
13.2.2017

Pracować w grupie – ale jak?

Untitled-1-Recovered
Adrianna Konopniak
interior architectural project manager | a.konopniak@wes.expert
She is the leading authority on the life and work of architect. She is an artist, interior designer, set designer and teacher. It impacts to working with clients. Her team works in harmony to make sure every single detail is executed to meet our creative designs.

Współpraca jest bardzo pożądaną przez organizacje aktywnością. Pozwala wykorzystać różnorodne kompetencje i silne strony każdego z członków zespołu, co przekłada się na realizację zadań niemożliwych dla jednostki. Co więcej, praca ramię w ramię pozwala na transfer wiedzy lub kompetencji, opartych na doświadczeniach innej osoby. Rzecz, której próżno by szukać w książkach, czy opracowaniach.

Odpowiednia i przemyślana organizacja przestrzeni do współpracy oraz dopasowane wyposażenie czy aranżacja, jest kluczowe dla zaangażowania pracowników i wydajności ich pracy.

Nie zawsze lepsza jest ilość

Jednym z mitów dotyczących współpracy jest wielkość grupy. Powołując się na badania Ringelmana (odnoszące się do pracy fizycznej), czy Weldona i Mustariego (obrazujące podobne zjawisko przy pracy umysłowej) warto podkreślić, że nadmierne rozbudowanie grupy niekoniecznie przyniesie pozytywne efekty w postaci wysokiej produktywności.

Jakiej więc wielkości miejsca do spotkań powinniśmy projektować, aby optymalnie wykorzystać metry kwadratowe przestrzeni biura i uniknąć częstej sytuacji, gdy w sali zaprojektowanej na 12-16 osób widzimy np. dwie czy cztery osoby? Odpowiedzią może być posiadanie większej ilości zróżnicowanych pod względem wielkości miejsc do spotkań. Zależnie od wykonywanych zadań, czy celu pracy danej grupy. Ankiety prowadzone przez Steelcase Workplace Surveys oparte na 39 000 respondentów z wiodących organizacji na całym świecie pokazują, że wśród pracowników którzy dużą cześć czasu spędzają współpracując, 23% to praca w 2-osobowej grupie, natomiast 24% czasu spędzają w zespole od 3 do 6 osób. Dedykowane miejsca do współpracy i odpowiednia ich ilość pozytywnie wpływają na wydajność zespołów.

Drugą zasadą dobrej współpracy, jest zapewnienie uczestnikom szansy na zachowanie kontaktu wzrokowego. Zarówno pomiędzy sobą, jak i treścią, której spotkanie dotyczy.

Ułatwianie czy utrudnianie?

Przy pracy w rozproszonych zespołach znajdujących się w różnych lokalizacjach, szczególnego znaczenia nabiera dostęp do technologii, np. wykorzystanie wideokonferencji. Jest to trzeci z aspektów mających wpływ na jakość pracy. Pomijając jednak fakt spotkań wirtualnych, często zdarza się, że technologia nas nie wspiera. Podłączenie do ekranu, rzutnika lub poszukiwanie źródła prądu zajmuje cenny czas (statystycznie około 15 minut), co w skrajnych przypadkach, może być powodem do frustracji. Chcąc ułatwić życie pracownikom i zadbać o ich dobre samopoczucie, powinniśmy zapewnić równorzędny i łatwy dostęp do technologii.

Kreatywność lubi odmianę

Ze względu na fakt, że przestrzeń kształtuje zachowania, warto wykorzystać dodatkowe wymiary (jak forma oraz kolorystyka) do uzyskania odpowiedniej atmosfery w miejscach do spotkań. Świadome działanie w tym obszarze będzie miało również wpływ na produktywność, czego przykładem może być sala do pracy kreatywnej. Zburzenie schematu siedzenia przy stole może być początkowo trudne do zaakceptowania, ale uwolni przestrzeń, dając szansę na swobodne poruszanie się pracowników. Nietuzinkowe i różnorodne środowisko pod względem form siedzenia oraz kolorystyki, pozwala wprowadzić atmosferę kreacji.

Wracając zatem do pytania – jak pracować w grupie? Odpowiedź jest prosta. To zależy.

cookies
Cookies