UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
+48 71 354 61 58

Edukacja sprowadza się do ludzkich interakcji – Robert Talbert

Istnieją różne metody „skutecznego nauczania”. Wiele instytucji przeprowadza badania na ten temat i wiedzą, że większość metod jest przestarzałych i nie nadążają za postępem. Steelcase porozmawiał na ten temat z wybitnym profesorem i asystentem katedry matematyki na Grand Valley State University. Robert Talbert zajął się zagadnieniem „Przestrzeń do nauki”. Będąc jeszcze doktorantem, przyjrzał się studiom w 32 klasach szkolnictwa wyższego oraz pięciu klasach podstawowych i średnich, aby dowiedzieć się o wpływie aktywnych przestrzeni nauczania. Już 20 lat temu recenzowane, kontrolowane badania, które poddano przeglądowi, dostarczyły kombinacji jakościowych i ilościowych wyników w zakresie efektywności kreatywnych sal lekcyjnych.


Podkreśla, że nauczyciel powinien być tylko instruktorem, który jest drogowskazem, zarządzający ruchem, żeby uczniowie zrobili co muszą i zrozumieli materiał. Aktywne przestrzenie nauczania przekazują odpowiedzialność w ręce uczniów i pomagają w lepszym i efektywniejszym zgłębieniu nauki. Według badań najlepsze efekty w nauczaniu są w salach, które dają uczniom nieograniczone możliwości, pozwalają na ruch fizyczny, dają cichą przestrzeń oraz izolacje. Informacje muszą być w stanie przepływać od jednego ucznia do drugiego, od instruktora do studentów i od studentów do tablicy i być w stanie uchwycić je lub zmodyfikować w dowolny sposób.

Robert Talbert zadał cztery istotne pytania. W jaki sposób aktywne przestrzenie do nauczania wpływają na wyniki uczniów oraz zaangażowanie. Jak wpływają na instruktorów? Jak poszczególne elementy sali wpływają najbardziej?

Jeden z eksperymentów był na Uniwersytecie w Minessocie, gdzie badali dwa style klasowe — tradycyjna i aktywną salę wykładową. 350 studentów zostało podzielonych na trzy grupy, spotykali się raz w tygodniu aktywnej przestrzeni nauczania, pozostałe zajęcia zostały zastąpione celowymi, wysoce ustrukturyzowanymi działaniami online. Wnioski z badań były takie, że grupa, która MIAŁA zajęcia w aktywnej przestrzeni nauczania, znacznie wyprzedziła grupę, która spotykała się trzy razy w tygodniu w tradycyjnej sali.
W innym badaniu wzięto pod uwagę zachowania wykładowców. Umieścili ich w aktywnej przestrzeni nauczania i poproszono, aby nic nie zmieniali w stylu prowadzenia zajęć. Okazało się, że profesorowie zmienili swój sposób nauczania. Wykładowcy nie zauważyli, że pomieszczenie wywierało presję ewolucyjną. Wchodzili w dyskusję ze studentami, w przeciwieństwie do staromodnej i tradycyjnej klasy.


Robert Talbert przyjrzał się również badaniu przeprowadzonym przez dwóch australijskich naukowców. Wes Imms i Terry Byers przeprowadzili badanie, gdzie uczniowie przeszli przez sześciotygodniowe doświadczenie edukacyjne, następnie na taki sam okres przenoszą klasę do aktywnej przestrzeni nauczania i ponownie na cześć tygodni do tradycyjnej klasy. W drugim etapie badania został zauważony znaczny wzrost zaangażowania, większą motywację do działania i chęć nauki.

„Edukacja sprowadza się do ludzkich interakcji. Tym właśnie jest nauczanie. Interakcja między nauczycielem a uczniem oraz między uczniem a uczniem. Każdy aspekt aktywnej sali lekcyjnej, który ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, przyniesie wymierne rezultaty. Na przykład, naprawdę wcześnie przeprowadzono badania, w ramach których odnowiono istniejącą klasę tradycyjną, wyrywając wszystkie krzesła i instalując nowe wspólne siedzenia, które zostały przykręcone do podłogi, ale mogły obracać się o 360 stopni, aby studenci mogli odwrócić się i porozmawiać z sąsiadami. Osiągnęli świetne wyniki, pozwalając uczniom rozmawiać ze sobą. Rzeczy, które pozwalają na swobodny przepływ informacji, przepływ między osobami, które mają miejsce, mają tendencję do osiągania najlepszych wyników.”

Robert Talbert, doktorant, jest profesorem i asystentem katedry matematyki na Grand Valley State University (GVSU). Z 21-letnim doświadczeniem w nauczaniu, Talbert był na wydziale Franklin College i Bethel College przed GVSU. Talbert posiada tytuł B. S. Degree from Tennessee Technological University oraz M. S. i PhD Degree from Vanderbilt University, wszystkie w dziedzinie matematyki.

Źródło: Steelcase

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł napisz do nas

office@wes.expert

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ