UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
+48 71 354 61 58

Liderzy potrzebują zmiany

WES.expert wiemy, jak ważna jest praca liderów, wraz z postępem technologicznym potrzebne są zdecydowane zmiany w funkcjonowaniu firm.

„Ulepszenie oznacza zmianę, więc bycie doskonałym oznacza częstą zmianę”, cytat często przepisywany Winstonowi Churchillowi, który mógł zostać pożyczony przez samego Churchilla, ale trafnie opisuje, w jaki sposób przywódcy muszą reagować na złożone globalne środowisko.

Organizacje ewoluują od skomplikowanych struktur biznesowych do ekosystemów, w których każdy element jest od siebie zależny. Przełomowe zmiany polityczne i gospodarcze nie gwarantują pewnej przyszłości dla organizacji. Jednocześnie technologia stale się zmienia. Małe start-upy wybijają z dnia na dzień, a sztuczna inteligencja jest zarówno okazją, jak i zagrożeniem dla szybkiego i konkurencyjnego środowiska biznesowego.

Czynniki te skłaniają liderów globalnych organizacji do zmiany sposobu działania. Niedawno Steelcase był gospodarzem „The New Leader”, panelu eksperckiego w swoim londyńskim WorkLife Centre, w celu przeanalizowania tych zmian. Matt Nixon, założyciel The Disraeli Group, firmy konsultingowej dla liderów. Deborah Rowland, lider w dziedzinie przodujących zmian oraz Melanie Redman, starszy badacz w WorkSpace Futures w Steelcase, dołączyli do dyskusji.

CZYNNIKI ZGODNE

Matt Nixon wytypował cztery czynniki, które obecnie utrudniają przywództwo.
Spadające zaufanie – narasta luka zaufania między światowymi liderami a tymi, którym kierują. Na całym świecie istnieje silne poczucie, że elity po prostu nie rozumieją wyzwań, przed którymi stoją zwyczajni pracownicy.

Globalizacja – globalizacja może doprowadzić do prawdziwych zmian. Niestety wtedy może występować problem z zaangażowaniem pracowników w życie firmy.

Przejrzystość – istnieje napięcie między pragnieniem przejrzystości, a potrzebą prywatności, co stanowi kolejny punkt krytyczny przy próbach budowania zaufania.

Technologia i demokracja – Z biegiem czasu technologia zawsze zmieniała sposób naszej pracy, obecnie dostęp technologiczny jest bardzo szybki. Organizacje mogą zostać zakłócone bezpośrednio przez zmiany polityczne lub konkurencję gospodarczą. Nixon zauważył również, że liderzy powinni aktywnie wykorzystywać technologię do komunikacji i budowania swojej reputacji.

NOWE SPOSOBY PROWADZENIA

Natomiast Deborah Rowland przypomniał publiczności, że choć ludzie niewiele się zmienili, środowisko zmieniło się diametralnie. Zasugerował, w jaki sposób liderzy mogą dostosować się i skupić na nowych sposobach dowodzenia. Podejście liderów jest bardzo istotne, nie mogą narzucać pracownikom zmian. Muszą działać przemyślanie i sprawić, że zespół im zaufa.

Być, a następnie działać – Ostatnie badania dowodzą, że im lepiej przywódca kontroluje własnego siebie, i jest w stanie identyfikować i regulować swoje emocje, tym bardziej inspiruje jako lider. Aby doprowadzić do wielkich zmian, przełożeni muszą najpierw pracować nad swoim stanem wewnętrznym.

Pozostać obecnym – świat rozprasza naszą uwagę. Liderzy, którzy chcą odnieść sukces, wprowadzając zmiany, muszą skupić się na tym, co jest ważne tu i teraz. Nie mogą martwić się o jutro ani martwić o to, co wydarzyło się wczoraj.

WSPARCIE NOWEGO LIDERA

Nowy sposób zarządzania wymaga wielu różnych rodzajów trybów pracy, dzisiejsze środowisko przywódcze powinno składać się z przestrzeni zaprojektowanych do obsługi różnych stylów pracy. Naukowcy z Steelcase opracowali koncepcję opartą na trzech zasadach projektowania.

Pielęgnuj jednostkę – środowiska, które mogą pomóc menedżerom radzić sobie ze stresem i promować dobre samopoczucie, mogą również usprawnić proces poznawczy.

Łatwiejsze zmiany – przestrzenie fizyczne powinny wspierać potrzeby kierowników w zakresie ciągłego przechodzenia od jednego tematu do drugiego, pomagając im w szybszej zmianie.

Przestrzeń jako Synapsa – przestrzenie dla liderów mogą pomóc w lepszym połączeniu ludzi i informacji. Jednocześnie zapewniają zdalnym menedżerom wirtualną obecność z zespołem.

Źródło: Steelcase

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł napisz do nas

office@wes.expert

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ