UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
+48 71 354 61 58

Steelcase EDUCATION

Nauczanie to kreatywny proces: myśl, twórz, dziel się.

Steelcase Education skupia się na pomaganiu szkołom i uczelniom wyższym w tworzeniu bardziej efektywnych, satysfakcjonujących i inspirujących aktywnych przestrzeni nauczania, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby studentów i nauczycieli. Steelcase wykorzystuje rozwiązania oparte na wiedzy, rozwiązania projektowane dla wielu przestrzeni. Największą pasją Steelcase jest zrozumienie, jak uczyć lepiej i mądrzej, przy pomocy aktywnych przestrzeni nauczania.

 

OBSERWACJE STEELCASE

Większość sal lekcyjnych, które są obecnie używane, została zaprojektowana dla tradycyjnego stylu nauczania, który jest bardzo pasywny. Nieelastyczne układy mebli o ograniczonej mobilności utrudniają interakcje między studentami/uczniami, wykładowcami i przekazywanymi treściami. Natomiast dostęp do technologii nie jest oczywisty, w zależności od klasy jest on większy bądź mniejszy, ale zazwyczaj bardzo słabo zintegrowany. Słaby dostęp do technologii to duże ograniczenie powoduje to brak możliwości realizowania nowoczesnego, praktycznego systemu nauczania.

NOWE PODEJŚCIE STEELCASE

Dynamiczna i stale zmieniająca się rzeczywistość wymaga adaptacji i zmiany w edukacji: uczeń nie jest już postrzegany jako bierny odbiorca wiedzy, ale jako aktywny uczestnik w konstruowaniu wiedzy. Takie podejście wymaga znacznej zmiany w procesie nauczania i podważa tradycyjne hierarchiczne relacje nauczyciel-uczeń, a także przestrzenie w szkołach i uczelniach wyższych.
Dzisiaj środowisko edukacyjne powinno być elastyczne i dynamiczne, aby można dostosowywać je do zmieniających się potrzeb procesu nauczania-uczenia się. Ta elastyczność ułatwia zmiany w interakcji nauczyciel-uczeń i poprawia skuteczność różnych metod, takich jak: nauczanie na sesji plenarnej, uczenie się przez rówieśników, praca grupowa itp.
Ważne jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji dla studentów i uczniów. Placówki edukacyjne muszą integrować infrastrukturę techniczną, umożliwiając uczniom i studentom współpracę w grupie bądź z nauczycielem. Interakcja przestrzeni z technologią i nowymi metodami nauczania powoduje powstanie bardziej holistycznej „koncepcji projektowania zorientowanej na uczenie się”.

MYŚL

Kreatywność wymaga szczególnego myślenia. Uczniowie i studenci często zaczynają swoją przygodę od analizowani przykładów, spostrzeżeń i nabywania pomysłów od innych, a następnie modyfikowania ich. Kreatywność najczęściej rozkwita w grupie. Wielkie osiągnięcia twórcze to prawie zawsze wysiłek grupowy. Jest to kluczowy element myślenia projektowego, praktykowanego w IDEO, Beaver Country Day School i innych organizacjach. Aby pielęgnować pracę w grupie, nauczyciele i uczniowie potrzebują odpowiedniej przestrzeni, która będzie narzędziem rozwijającym kreatywność zespołu.

TWÓRZ

Kreatywna praca wymaga częstych błędów — „Czasami jedynym sposobem do stworzenia czegoś nowego jest popełnianie błędów, których mózg używa do tworzenia nowych rozwiązań.”
Większość ludzi boi się popełniania błędów, utożsamiają to z byciem niewystarczająco dobrym i traceniem czasu. Kiedy błędy pojawiają się na początku pracy projektowej, mamy możliwość wprowadzenia lepszych rozwiązań, pokazania alternatyw i innego spojrzenia na sprawę.
Przestrzeń może pomóc w tworzeniu. Specjalnie dostosowane szkoły i uczelnie pozwalają na budowanie, majsterkowanie, sprawdzanie, czy dane metody działają. To miejsca do szybkiego tworzenia pomysłów.

DZIEL SIĘ

Dzielenie się informacjami, poszukiwanie opinii oraz zbieranie informacji zwrotnych następuje po etapie tworzenia. Dzielenie się z innymi wymaga czasu oraz odpowiedniej przestrzeni. Obywa się ono na różne sposoby: od ucznia do ucznia (dzielenie się informacjami i pomysłami, budowanie na pracy innych), od ucznia do klasy (przedstawianie projektów, ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych) oraz od ucznia do społeczności (targi projektów, imprezy społeczne z udziałem pracowników naukowych i rodziny itp.) Dzielenie się obejmuje również eksponowanie koncepcji i projektów, które mogą pomóc uczniom rozwinąć niezbędne umiejętności komunikacji niewerbalnej. Bez wsparcia przestrzeni oraz zaawansowanej technologii przekazywanie informacji będzie utrudnione, zaburzone bądź nie dotrze do odpowiedniej grupy osób.

Uczniowie i nauczyciele tracą, gdy przestarzałe przestrzenie edukacyjne nie integrują trzech kluczowych elementów udanego środowiska uczenia się: pedagogiki, przestrzeni i technologii. Zbyt długo projektowano sale lekcyjne zaprojektowane w statycznych rzędach. Biblioteki przeznaczone do wypożyczania książek i spokojnej pracy, bez możliwości pracy grupowej i wspólnych projektów. W zbyt wielu przypadkach środowiska te utrudniają uczenie się.

Dlatego Steelcase tworzy specjalnie wyposażenie dla edukacji. Przedstawiamy niektóre z rozwiązań Steelcase Education:

 

Verb to zintegrowany zestaw wyposażenia do placówek edukacyjnych. Obejmuje stoły, tablice, i stanowiska instruktorskie. Wszystko zaprojektowane tak, aby wspierać w pełnym zakresie różne metody nauczania.

 

Krzesła Node zostały stworzone z myślą o mobilności i wspieraniu nowoczesnej edukacji. Zaprojektowane, by ułatwić przemieszczanie się oraz przechodzenie z jednego trybu nauczania do następnego. Możliwość zmiany układu sali to największa zaleta krzeseł NODE. Wyposażenie docenione przez wielu nauczycieli, pozwalają one na zoptymalizowanie otoczenia w ramach każdej lekcji, dzięki czemu uczniowie mogą pracować w parach, grupie, niezależnie od tego, czego się uczą.

Tablice PolyVision Łączą w sobie cechy, które idealnie sprzyjają kreatywności. Płaska struktura, trwały materiał i funkcjonalna powierzchnia do pisania CeramicSteel oraz elementy architektoniczne tworzą autentyczne, inspirujące przestrzenie. Sprzyjają one wydajności firmy, pobudzają wyobraźnię oraz są elementem kultury firmy.

 

Steelcase Flex tworzy dynamiczne zespoły zaprojektowane z myślą o spontaniczności. Flex umożliwia rekonfigurację przestrzeni na żądanie, ułatwiając przejście od burzy mózgów do warsztatów lub codziennej pracy.

Źródło: Steelcase

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł napisz do nas

office@wes.expert

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ